Начало

sbdplr-kotel
10.12.2018 / 14:41

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ ЕООД-гр. Котел ул.Изворска”№ 85, на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и във вр. т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за...

sbdplr-kotel
10.12.2018 / 14:00

На основание чл.13б, ал.1 във връзка с т.1.3/3/ от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК СБР-Котел ЕООД открива процедура за избор на изпълнител на финансова услуга, с...

sbdplr-kotel
19.10.2018 / 11:31

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗОП, Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ДЕМОНТАЖ НА СТАР КОТЕЛ, ДОСТАВКА...

sbdplr-kotel
10.04.2017 / 11:18

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Номер на обявата в АОП: [ 01 ]

Номер на обявата в АОП 9063208

 

Възложител: [СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА...

sbdplr-kotel
29.06.2018 / 10:48

Банковата сметка на СБР-Котел ЕООД за набиране на дарения !

 

IBAN: BG18 SOMB 9130 1059 9847 02

BIC: SOMBBGSF

sbdplr-kotel
12.06.2018 / 15:00

На основание чл.14, ал.1 във връзка с чл.15, ал.1, във вр.чл.11, т.10 и т.15 от ПРУПДТДДУК, както и постъпили доклади по чл.4, ал.1 от ВПОПНИ, ”Специализирана болница за...

sbdplr-kotel
11.04.2018 / 11:39

ОБЯВЛЕНИЕ

от Специализирана болница за рехабилитация-КотелЕООД

 

На основание чл. 20, ал.3 от ЗОП, Възложителят „Специализирана болница за рехабилитация...

sbdplr-kotel
22.02.2018 / 12:38

ОБЯВА

„Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД на основание чл.14, ал.1 във връзка с чл.15, ал.1, във вр.чл.11, т.10 и т.15 от ПРУПДТДДУК, както и...

sbdplr-kotel
14.12.2017 / 10:56

П О К А Н А

 

Относно: избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБР-Котел” ЕООД

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА...

sbdplr-kotel
07.12.2017 / 15:56

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ” ЕООД, финансирана от бюджета на болницата, по обособени...

sbdplr-kotel
27.02.2017 / 12:02

ОБЯВА

“Специализирана болница за рехабилитация – Котел “ – ЕООД , провежда търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот...

sbdplr-kotel
11.01.2017 / 15:58

 

 

ЗАПОВЕД №РД-03-03/10.01.2017г.

 

Във връзка с провеждането на конкурс за избор на финансова институция за комплексно банково обслужване на СБР-Котел ЕООД,във...

Архив

 

Copyright © 2008-2018 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от | Програмиране и SEO от Христо Друмев