Архив на новините

Архив на новините за месец 12.2018

Архив на новините за месец 10.2018

Архив на новините за месец 06.2018

Архив на новините за месец 04.2018

Архив на новините за месец 02.2018

Архив на новините за месец 01.2018

Архив на новините за месец 12.2017

Архив на новините за месец 04.2017

Архив на новините за месец 02.2017

Архив на новините за месец 01.2017

Архив на новините за месец 12.2016

Архив на новините за месец 11.2016

Архив на новините за месец 10.2016

Архив на новините за месец 06.2016

Архив на новините за месец 05.2016

Архив на новините за месец 04.2016

Архив на новините за месец 03.2016

Архив на новините за месец 02.2016

Архив на новините за месец 01.2016

Архив на новините за месец 12.2015

Архив на новините за месец 11.2015

Архив на новините за месец 10.2015

Архив на новините за месец 09.2015

Архив на новините за месец 08.2015

Архив на новините за месец 07.2015

Архив на новините за месец 06.2015

Архив на новините за месец 05.2015

Архив на новините за месец 04.2015

Архив на новините за месец 03.2015

Архив на новините за месец 02.2015

Архив на новините за месец 11.2014

Архив на новините за месец 10.2014

Архив на новините за месец 09.2014

Архив на новините за месец 08.2014

Архив на новините за месец 06.2014

Архив на новините за месец 04.2014

Архив на новините за месец 03.2014

Архив на новините за месец 01.2014

Архив на новините за месец 12.2013

Архив на новините за месец 11.2013

 


Последни новини

2018-12-10 Избор на финансова институция за комплексно банково обслужване на СБР-Котел ЕООД

2018-12-10 Откриване на процедура за избор на банка за предоставяне на финансов кредит на СБР-Котел ЕООД

2018-10-19 Откриване на процедура по ЗОП с предмет: “ДЕМОНТАЖ НА СТАР КОТЕЛ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВ КОТЕЛ ЗА НУЖДИТЕ НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

2017-04-10 ОБЯВА ЗА набиране на оферти за процедура по чл.20,ал.3 от ЗОП

2018-06-29 Банковата сметка на СБР-Котел ЕООД за набиране на дарения !

2018-06-12 СБР-КОТЕЛ ЕООД ОТКРИВА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КАФЕ АВТОМАТИ

2018-04-11 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ ЕООД СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

2018-02-22 СБР-КОТЕЛ ЕООД ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТРИ ОБЕКТА В ОСНОВНАТА СГРАДА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

2018-01-19 Заповед за определяне на изпълнител по обособена позиция № 3 "Доставка на пресни плодове и зеленчуци",класиран на второ място

2018-01-12 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ,СКЛЮЧЕНИ НА 29.12.2016Г.

2017-12-14 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

2017-12-07 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

2017-04-27 Протокол от проведена процедура за избор на оферти за доставка на дърва в СБР-Котел ЕООД

2017-02-27 Обява за ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ОСНОВНАТА СГРАДА НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

2017-01-11 Протокол от комисия по избор на обслужваща финансова институция и заповед за определяне на спечелил конкурса

2016-12-21 ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

2016-12-07 Процедура по избор на обслужваща финансова институция за нуждите на СБР-Котел ЕООД

2016-12-05 Решение за класиране в процедура по ЗОП за избор на досктавчик на хранителни продукти

2016-12-02 Протокол от проведена процедура за избор на оферти за доставка на хранителни продукти в СБР-Котел ЕООД

2016-11-03 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участие в процедура

2016-10-31 Обява за ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОДАЖБА НА ВЕДОМСТВЕН АПАРТАМЕНТ ,провеждана от СБР-Котел ЕООД

2016-10-24 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТА НАЧАЛНИК-ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФРМ В СБР-КОТЕЛ ЕООД

2016-10-21 Обява за провеждане на обществена поръчка за определяне на доставчици на хранителни продукти за нуждите на СБР-Котел ЕООД

2016-06-02 Обява за търг ,провеждан от СБР-Котел ЕООД

2016-05-09 ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ,СКЛЮЧЕН НА 26.04.2016г., СЛЕД ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

2016-04-25 ОБЯВА за продажба на ведомствен апартамент-собственост на СБР-Котел

2016-04-22 ПРОТОКОЛ №1 /12.04.2016г. от заседание на комисия за избор чрез процедура по ЗОП на доставчик на дърва за отопление и топла вода

2016-03-31 Справка за извършени през м.02.2016г. плащания от СБР-Котел ЕООД към договорни партньори

2016-03-29 Публична покана за доставка на дърва за отопление и производство на топла вода за нуждите на СБР-Котел ЕООД

2016-02-26 Търг за отдаване под наем на помещение в СБР-Котел за Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по ФРМ

2016-02-23 Публична покана за доставка на дърва за отопление и производство на топла вода за нуждите на СБР-Котел ЕООД

2016-02-19 Справка за извършени през м.01.2016г. плащания от СБР-Котел ЕООД към договорни партньори

2016-02-17 Справка за извършени през м. 12.2015г. плащания от СБР-Котел ЕООД към договорни партньори

2016-01-21 ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА СОБСТВЕНОСТ НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

2016-01-12 ОБЯВА за отдаване под наем на помещения в СБР-Котел ЕООД

2016-01-05 Поздравяваме екипа на СБДПЛР- гр. Котел за Новата година

2015-12-22 Плащания към договорни партньори на СБДПЛР-Котел ЕООД -м.ноември 2015г.

2015-12-10 БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

2015-12-09 ОБЯВА за отдаване под наем на "КАФЕ-КЛУБ" на СБДПЛР-Котел ЕООД

2015-12-09 Признателност към служителите от СБДПЛР Котел

2015-12-03 Заповед за определяне на банка спечелила конкурза за комплексно банково обслужване на СБДПЛР-Котел ЕООД

2015-11-30 ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА

2015-11-24 Справка за извършени през м. 10.2015г. плащания от СБДПЛР-Котел ЕООД към договорни партньори

2015-11-18 ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ,СКЛЮЧЕНИ НА 30.10.2015Г.,СЛЕД ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

2015-11-17 ОБЯВА ЗА ДОСТАВКА В СБДПЛР-КОТЕЛ ЕООД НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

2015-11-13 ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ КЪМ БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА СБДПЛР-КОТЕЛ

2015-11-13 Публична покана с предмет на поръчката: Доставка на дърва за отопление и производство на топла вода за нуждите на СБДПЛР-Котел ЕООД"

2015-11-10 Информация по чл.22б,ал.2,т.16 за освободени банкови гаранции

2015-11-10 ОБЯВА

2015-11-06 ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА СОБСТВЕНОСТ НА СБДПЛР-КОТЕЛ ЕООД

 

Copyright © 2008-2018 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от | Програмиране и SEO от Христо Друмев