Обява за ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОДАЖБА НА ВЕДОМСТВЕН АПАРТАМЕНТ ,провеждана от СБР-Котел ЕООД

31.10.2016 / 15:51

О Б Я В А

 

 

„Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД обявява продажба на недвижим имот, собственост на търговското дружество , както следва:

 

Апартамент, находящ се в гр.Котел, п.к.8970, ул.“Еленица“, №1,бл.1, ет.2, ап.5. Площ: 54,31 кв.м., ведно с избено помещение №5 - 11,54 кв.м. и 7,09% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА:

 

1. Продажбата на гореизброения недвижимия имот ще се осъществи чрез търг с тайно наддаване, в открито заседание, който ще се проведе на 16.11.2016 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на 2-ри етаж на "СБР-Котел" ЕООД. Адресът на болницата е гр.Котел, ул. „Изворска” №85.

2. Началната тръжна цена е 18100 лв., а стъпката на наддаване – 3% от обявената начална тръжна цена.

3. Тръжната документация може да се закупи в счетоводството на Административния сектор в "СБР-Котел" ЕООД, всеки работен ден от 8.00 ч. до 15.00 ч.

4. Цена на пакет тръжна документация - 50.00 лв.

5. Огледът може да бъде извършен всеки работен ден в периода 01.11.2016 г. - 15.11.2016 г. от 10.00ч. до 12.00ч. Заявки за оглед: тел. 0889620351; 0889880335;

6. Краен срок за приемане на офертите – 15.11.2016 г. - 16.00 ч.

7. Всеки кандидат е длъжен при внасяне на тръжната си документация да приложи и документ за внесен в касата на „СБР-Котел“ЕООД депозит в размер на 1000 лв.

8. При неосъществена продажба на обета, ще бъде проведен-при същите условия и ред, втори кръг на търга, който ще се състои на 23.11.2016г. в заседателната зала на административния сектор в "СБР-Котел" ЕООД на адрес гр.Котел, ул. „Изворска” №85 от 10.00 ч.

9. За спечелил търга се определя този кандидат, който е предложил най-висока цена.

 

 

Лице за контакти: Радостина Петрова – тел 0889880211, всеки ден от 10.00 ч. 12.00 ч.

 

 

 

Д-Р ЦВЕТАН ВЛАХОВ

УПРАВИТЕЛ НА „СБР-КОТЕЛ”ЕООД

 

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2018 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от | Програмиране и SEO от Христо Друмев