ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИЦАТА

27.08.2014 / 12:55

СБДПЛР-Котел ЕООД

обявява

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИЦАТА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Интернет адрес/и: dsbr_kotel@abv.bg

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:Гр.Котел-8970,обл.Сливен,ул.”Изворска”№85

Адрес на профила на купувача: www.sbdplr-kotel.org

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:Доставки.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дървата за отопление и производство на топла вода трябва да бъдат: Суха маса от широколистни дървесни видове с дължина 1,00 м намиращи се в складова база, отстояща на не повече от 10 км от местонахождението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставените дърва трябва да бъдат маркирани с контролна марка, съответно експедиционна горска марка и придружени с документ, доказващ законният им произход.

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на прогнозно до 650 плътни куб.м. дърва за горене

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 39000 BGN без вкл.ДДС

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Документацията е публикувана на профила на купувача на следната електронна страница :www.sbdplr-kotel.org

Заседанието на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на офертите на участниците ще се проведе на 12.09.2014г.от 13.00ч. в кабинет”Финансов контрольор” намиращ се на ІІ-ри етаж в основна сграда-сектор”Административен”.Краен срок за набиране на оферти – 10.09.2014г. – 16.00ч.

 

Тел. за контакти -045342473; 0889880211 –служител ”ОСДВОЧР” -Радостина Петрова-всеки работен ден от 8.00

 

От ръководството

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2021 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев