Начало

sbdplr-kotel
10.01.2020 / 08:25

ЗАПОВЕД №РД-03-02/09.01.2020г.

 

На основание чл. 20 ал. 3, от ЗОП и Глава Двадесет и шеста за Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти от ЗОП ,становище от...

sbdplr-kotel
05.12.2019 / 15:19

П О К А Н А

 

Относно: избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБР-Котел” ЕООД

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА...

sbdplr-kotel
02.05.2019 / 12:16

“Специализирана болница за рехабилитация- Котел”ЕООД на основание чл.90 - 96 от КТ ,

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С И

за заемане на...

sbdplr-kotel
09.11.2019 / 12:40

СБР-Котел ЕООД обявава набиране на оферти за инсталиране и абонаментно подържане на система за видеонаблюдение в лечебното заведение

Офертите трябва да са...

sbdplr-kotel
21.10.2019 / 14:10

“Специализирана болница за рехабилитация- Котел”ЕООД на основание чл.90 - 96 от КТ ,

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С

за заемане на длъжност...

sbdplr-kotel
01.10.2019 / 10:19

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

 

В изпълнение разпорежданията на МЗ дадени с писмо № 20-00-649/27.09.2019г. и във връзка с чл.37 от Закона за счетоводството...

sbdplr-kotel
27.08.2019 / 10:58

Екипът на „Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД изразява огромното си възхищение и благодарност за благотворителната инициатива на невероятния...

sbdplr-kotel
23.05.2019 / 09:04

Специализирана болница за рехабилитация – Котел”ЕООД, ЕИК119527829, с административен адрес: гр.Котел-8970, общ.Котел, обл. Сливен, ул.”Изворска” №85, Тел.: 0889880211, e-mail:...

sbdplr-kotel
15.02.2019 / 13:43

Със Заповед №РД-03-41/15.02.2019г., Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пресни плодове и...

sbdplr-kotel
10.01.2019 / 11:55

СБР-Котел ЕООД удължава срока за набиране на оферти за ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ ЗА...

sbdplr-kotel
03.01.2019 / 15:39

Във връзка с получени на 28.12.2018 г. на електронната поща на „СБР-Котел“ЕООД въпроси, свързани с обявена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на финансова услуга за...

sbdplr-kotel
19.12.2018 / 10:31

На основание чл. 20 ал. 3 и Глава Двадесет и шеста от ЗОП СБР-Котел ЕООД стартира процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с педмет : ...

sbdplr-kotel
10.12.2018 / 14:41

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ ЕООД-гр. Котел ул.Изворска”№ 85, на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и във вр. т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за...

sbdplr-kotel
10.12.2018 / 14:00

На основание чл.13б, ал.1 във връзка с т.1.3/3/ от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК СБР-Котел ЕООД открива процедура за избор на изпълнител на финансова услуга, с...

sbdplr-kotel
19.10.2018 / 11:31

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗОП, Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ДЕМОНТАЖ НА СТАР КОТЕЛ, ДОСТАВКА...

Архив

 

Copyright © 2008-2020 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев