Начало

sbdplr-kotel
31.01.2024 / 16:39

Считано от 01.02.2024г. ще бъде възобновен приемът на пациенти в СБР-Котел ЕООД!

sbdplr-kotel
28.12.2023 / 16:25

Съгласно Заповед № РД-16-528/11.12.2023 г. на Министъра на здравеопазването, се обявява конкурс за избор на управител на "Специализирана болница за рехабилитация -...

sbdplr-kotel
23.11.2023 / 15:11

До всички заинтересовани лица, регистрирани като одитори. Покана от „СБР-Котел“ ЕООД  Със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул.“Изворска“ №85ЕИК:...

sbdplr-kotel
15.08.2023 / 15:29

Специализирана болница за рехабилитация - Котел ЕООД отново приема нуждаещите се за лечение и рехабилитация пациенти от цялата страна със следните...

sbdplr-kotel
29.05.2023 / 10:34

От 01.06.2023г. “СБР-Котел” ЕООД временно преустановява приема на пациенти, поради невъзможност за предоставяне на медицинските услуги във връзка с напускане на...

sbdplr-kotel
12.05.2023 / 15:17

Конкурс за възлагане на управлението на “СБР-Котел” ЕООД, удължен срок

sbdplr-kotel
31.03.2023 / 15:11

З А П О В Е Д № РД-16-163/27.03.2023 г. На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 2 от Правилника за...

sbdplr-kotel
27.03.2023 / 09:32

На основание чл. 29, ал. 2, във връзка с т. 10 от Приложение №1 от ППЗПП, както и чл. 7, т. 2 от договора за управление № РД -16-191/04.03.2021 год. на ”Специализирана болница за...

sbdplr-kotel
25.01.2023 / 13:43

ЗАПОВЕД№РД- 03-20 / 25.01.2023 год. Относно: Назначаването на служител на длъжност „Технически секретар”.  Във връзка с необходимостта от ежедневно извършване...

sbdplr-kotel
03.01.2023 / 15:52

Във връзка с конкурса по документи за избор на изпълнител, който да обезпечи нуждите на „Специализирана болница за рехабилитация – гр. Котел” ЕООД от комплексно...

sbdplr-kotel
16.11.2022 / 14:53

Във връзка със заповед № РД-03-108/15.11.2022г. на управителя на „Специализирана болница за рехабилитация-Котел”ЕООД относно откриването на процедура за избор на...

sbdplr-kotel
10.10.2022 / 14:05

Във връзка с процедурата по избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2022 година на...

sbdplr-kotel
23.08.2022 / 15:02

ДО: всички заинтересовани лица,регистрирани като одиториПОКАНАТА ОТ: „СБР-Котел“ ЕООДсъс седалище и адрес на управление вгр. Котел, ул. „Изворска“ №85,ЕИК:...

sbdplr-kotel
10.08.2022 / 09:28

Специализирана болница за рехабилитация - град Котел търси да назначи отговорна и организирана личност за длъжността “медицинска сестра”. Изисквания за...

sbdplr-kotel
10.03.2022 / 16:00

По силата на Заповед № РД-03-11/10.03.2022г. на управителя на „Специализирана болница за рехабилитация-Котел”ЕООД е открита процедура за възлагане на обществена...

Архив

 

Copyright © 2008-2024 „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев