ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СБДПЛР-КОТЕЛ ЕООД

30.10.2014 / 16:03

О Б Я В А

 

„СБДПЛР-КОТЕЛ” ЕООД обявява стартиране на процедура за отдаване под наем НА ОБЕКТ ”ПОМЕЩЕНИЯ , СЪСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ ОТ ІІІ-ТИ ЕТАЖ В ОСНОВНА СГРАДА ДА СБДПЛР-КОТЕЛ” ЕООД”, ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ”ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ”, находящ се на адрес:гр.Котел,ул.”Изворска”№85

 

І.Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците:

1.В обекта , предмет на конкурса, следва да се извършва медицинско обслужване на живеещи и временно пребиваващи в региона по ред и начин ,определени в действащата нормативна уредба за здравното осигуряване и тази на НЗОК , както и на пациенти на СБДПЛР-Котел, при възникнала такава необходимост. .

2. За обекта, отдаван под наем, ще бъде подписан договор със срок 3 /три/ години , считано от датата на подписване на договора за наем .

3. Вид на процедурата – публично оповестен конкурс с явно наддаване.

4. Минимална стъпка при определяне на предлагана наемна цена – не по-малка от 5% от утвърдената първоначална наемна цена.

5.Критерий за спечелване на конкурса - след надлежно представена документация, най-висока предложена цена.

 

ІІ.Дата, място и начален час за провеждане конкурса: 20.11.2014г./четвъртък/, кабинет „Финансов контрольор”,находящ се в основна сграда на „СБДПЛР-Котел”ЕООД, ІІ-ри етаж, сектор”Административен” на адрес:гр.Котел,ул.”Изворска”№85.Начален час - 13.00ч.

 

ІІІ.Първоначална конкурсна наемна цена-2.28лв/кв.м. Всяка следваща стъпка не може да бъде по-малка от 5 % и по-голяма от 10% от обявената първоначална наемна цена.

 

ІV.Срок за подаване на документи за участие – Срокът за представяне на заявление за участие в конкурса и приложенията към него е до 16.00 часа на 17.11.2014г, които следва да се подадат лично или по пощата , с обратна разписка на адреса на дружеството:гр.Котел, ул.”Изворска”№85. Документите се подават в кабинет ”Организатор стопански дейности”. Размер на депозит за участие - 20.00лв,платими в касата на болницата до момента на подаване на документи за участие

 

V.Време за оглед и начин за достъп до обекта:

Обектът ще бъде достъпен за оглед всеки работен ден от 03.11.2014г. до 17.11.2014г. от 9.00ч. до 16.00ч. , след предварителна уговорка за оглед, заявена на тел.0889880211 или 045342473.

 

Документите за кандидатстване по процедурата се получават в деловодството на болницата или на интернет страницата на болницата: www.sbdplr.org

Допълнителна информация може ад получите на тел.0889880211 или 0453/42473

 

От ръководството на болницата

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев