Заповед за определяне на банка спечелила конкурза за комплексно банково обслужване на СБДПЛР-Котел ЕООД

03.12.2015 / 13:15

З А П О В Е Д №РД-08-164/02.12.2015г.

 

 

Във връзка с провеждането на конкурс за избор на финансова институция за комплексно банково обслужване на СБСПЛР-Котел ЕООД съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП във вр. т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и на основание Протокол от 23.11.2015г. за проведено заседание на комисия по избор на финансова институция за комплексно банково обслужване на лечебното заведение

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 

1.ОПРЕДЕЛЯМ „ОБЩИНСКА БАНКА” ЕАД – Финансов център-Котел” ЗА СПЕЧЕЛИЛА КОНКУРС ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА СБДПЛР-КОТЕЛ ЕООД ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА.

 

2.Служител ОСД при СБДПЛР-Котел ЕООД да предприеме необходимите действия по уведомяването на представителите на спечелилата банка за своевременно сключване на договора,

 

3.Служител ОСД при СБДПЛР-Котел ЕООД да уведоми Банка „ДСК”ЕАД и РЗОК – Сливен за промяната в обстоятелствата, считано от датата на подписване на договора.

 

4.Копие от договора и настоящата заповед да се изпратят в Министерство на здравеопазването за сведение.

 

3.Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на СБДПЛР-Котел ЕООД.

 

4.Копие от заповедта да бъде връчено на Главен счетоводител за сведение и изпълнение.

 

 

Управител на СБДПЛР-Котел Д-р Цветан Влахов

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев