ОБЯВА за отдаване под наем на "КАФЕ-КЛУБ" на СБДПЛР-Котел ЕООД

09.12.2015 / 16:59

ОБЯВА

 

 

 

за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Кафе-клуб, находящ се на първи етаж на Блок „В” в Административната сграда на „СБДПЛР-Котел”ЕООД, УПИ І, кв.1 по плана на гр.Котел за срок от 3 /три/ години по реда на ПРУПДТДДУК.

 

 

 

На основание чл.14, ал.1 във връзка с чл.15, ал.1 от ПРУПДТДДУК и Решение №РД-16-168/09.12.2015г.на Управителя на „СБДПЛР-Котел”ЕООД, се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Кафе-клуб, находящ се на първи етаж на Блок „В” в Административната сграда на „СБДПЛР-Котел”ЕООД, УПИ І, кв.1 по плана на гр.Котел по реда на ПРУПДТДДУК.

 

 

 

Срок за отдаване под наем: 3 години

 

 

 

Критерий за оценка: най-високата предложена цена.

 

 

 

1. Начална цена: 210,52 лв. на месец и минимална стъпка на наддаване – 10 лв. /не по-малка от 1 на сто и повече от 10 на сто от началната цена/.

 

 

 

 

 

Срок и място за получаване на конкурсната документация: Конкурсната документация се получава в сградата на „СБДПЛР-Котел”ЕООД, находяща се в гр.Котел, ул.”Изворска” №85, до 15 календарни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата в един регионален ежедневник и в сайта на лечебното заведение. Конкурсната документация се получава от Радостина Петрова – „Организатор стопански дейности” до 10.00 ч. на 28.12.2015г. Конкурсната документация може да бъде изтеглена и от интернет сайта на лечебното заведение, профил на купувача, а именно:

 

http://sbdplr-kotel.org

 

Информация относно провежданата процедура може да се получи всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на телефон 0889880211. Краен срок за приемане на заявленията – до 16.00 ч. на 28.12.2015г.

 

Срок и място за извършване на оглед: след получаване на тръжната документация с уговорен час в работното време на лечебното заведение на тел. 0889880211 – Радостина Петрова „Организатор стопански дейности” всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. до крайния срок за подаване на документи за участие в търга.

 

 

 

Срок и място за подаване на предложенията: Предложенията на участниците се приемат всеки работен ден от 9,00 ч. до 16:00 ч. в срок до 28.12.2015г. на следния адрес: гр.Котел, общ.Котел, обл.Сливен, п.к. 8970, ул „Изворска”№ 85, Тел.: 0889880211 от Радостина Петрова – „Организатор стопански дейности”. Предложенията могат да се подават и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения адрес преди изтичане на срока за подаване на заявленията. Рискът от забава или загубване на предложенията е за участника.

 

 

 

Дата, място и час за провеждане на търга: 29.12.2015г. от 10.00 ч. в заседателната зала на административния сектор в „СБДПЛР-Котел”ЕООД, находяща се в гр.Котел, ул.”Изворска” №85, при закрито заседание на комисията, назначена със Заповед от управителя на „СБДПЛР-Котел”ЕООД.

 

 

 

За подробности на сайта на „СБДПЛР-Котел”ЕООД, профил на купувача - http://sbdplr-kotel.org

 

 

 

Управител на СБДПЛР-Котел ЕООД

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев