Обява за търг ,провеждан от СБР-Котел ЕООД

02.06.2016 / 16:06

ОБЯВА

Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД обявява процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на 2 кв.м площи в основната сграда на лечебното заведение за разполагане на 2 бр. кафе-автомати за напитки ,както следва:

1.Обект №1 ”Площ с размер до 1 кв.м от междуетажна стълбищна площадка І-ІІ ри етаж на източно стълбище ,за разполагане на кафе-автомат;

1.Обект №1 ”Площ с размер до 1 кв.м от междуетажна стълбищна площадка ІІ-ІІІ-ти етаж на западно стълбище ,за разполагане на кафе-автомат;

ІІ.Вид на процедурата- публично оповестен търг с явно наддаване.

ІІІ.Ред и условия за провеждане на процедурата:

1.Предназначение на обекта :предлагане на топли напитки – чай,кафе,мляко и др.

2.Срок за отдаване под наем :площите се отдават за срок от две години , считано от датата на подписване на договора

3.Изискване към участниците: Оферти могат да подават юридически и физически лица,регистрирани по Търговския закон,в чийто предмет на дейност е включено производство и/или търговия с храни и/или напитки

4.Първоначална наемна цена 2,80лв/кв.м. Предложената от кандидатите в търга месечна наемна цена , за всеки от двата обекта по отделно ,не може да бъде по-ниска от 2,80лв/кв.м. 5.Срок за подаване на офертите – 16,00ч. на 15.06.2016г.в деловодството на болницата,на адрес :гр.Котел-8970,ул.Изворска № 85,СБР-Котел ЕООД

6.Дата за провеждане на търга – 16.06.2016г.

7. Начален час за провеждане на търга – 11.00ч за обект № 1 и 11.30ч. за обект № 2.

8.В случай ,че за обявения търг няма подадени заявления ,ще се проведе втори търг на 23.06.2016г , с краен срок за подаване на оферти – 16.00ч. на 22.06.2016г. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за съответния обект,търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг от кандидатите, явилият се кандидат се определя за спечелил търга ПО ПРЕДЛОЖЕНАТА ОТ НЕГО ЦЕНА, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-НИСКА ОТ ОБЯВЕНАТА ПЪРВОНАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА!

Допълнителна информация за процедурата и необходимите документи може да бъде получена в офиса на дружеството или на телефон за контакти 0889880211 и 0453/42473

 

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев