СБР-КОТЕЛ ЕООД ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТРИ ОБЕКТА В ОСНОВНАТА СГРАДА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

22.02.2018 / 12:38

ОБЯВА

„Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД на основание чл.14, ал.1 във връзка с чл.15, ал.1, във вр.чл.11, т.10 и т.15 от ПРУПДТДДУК, както и постъпили доклади по чл.4, ал.1 от ВПОПНИ ОТКРИВА ,с Решение № РД-03-28/22.02.2018г. на управителя на лечебното заведение, процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

ОБЕКТ 1. Самостоятелно помещение от ІІ-ри етаж, находящо се на стълбищна площадка в източно стълбище, представляващо лекарски кабинет с обща площ 19,88 кв.м за срок от 1 година

ОБЕКТ 2. Самостоятелно помещение, находящо се на стълбищна площадка в партера на източно стълбище, представляващо лекарски кабинет с обща площ 21,00 кв.м за срок от 1 годна

ОБЕКТ 3. Обект ”Помещения, съставляващи част от 3-ти етаж в основна сграда на „СБР-КОТЕЛ” ЕООД”, за реализиране на отделение ”ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ”, с обща площ 466,040 кв.м. за срок от 3 /три/ години по реда на ПРУПДТДДУК.

Начална тръжна цена, определена в Доклад за определяне началната пазарна стойност на наемни вноски, изготвен от лицензиран оценител :

1. За обект 1 – 2,68лв/кв.м с вкл.ДДС на месец;

2. За обект 2 – 2,68лв/кв.м с вкл.ДДС на месец;

3. За обект 3 – 2,35лв/кв.м с вкл.ДДС на месец.

Дата, място и час на провеждане на търга 23.03.2018г. от 10.00 ч. в заседателната зала на „СБР-Котел“ ЕООД, на адрес: гр.Котел, ул.”Изворска”№85, в административния сектор на болницата.

Ако за някои от помещенията не се яви кандидат или има подадено заявление, но не отговаря на изискванията, определени в настоящата заповед, ще се проведе втори търг, при същите условия на 30.03.2018 г. от 10ч. в заседателната зала в Административния сектор на СБР-Котел ЕООД,на адрес :гр.Котел ,ул.”Изворска”№85

Закупуване на тръжна документация – в сградата на „СБР-Котел“ЕООД, на цена от 50 лв., платими в касата на „СБР-Котел“ЕООД.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. в периода от 23.02.2018 г. до 20.03.2018 г., след представяне в деловодството на документ за закупена конкурсна документация и в присъствието на служител от дружеството.

 

Допълнителна информация може да бъде получена в офиса на дружеството или на телефон за контакти 0885141696-адв.Валентина Джейкъбс

 

 
 

Copyright © 2008-2024 „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев