СБР-КОТЕЛ ЕООД ОТКРИВА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КАФЕ АВТОМАТИ

12.06.2018 / 15:00

На основание чл.14, ал.1 във връзка с чл.15, ал.1, във вр.чл.11, т.10 и т.15 от ПРУПДТДДУК, както и постъпили доклади по чл.4, ал.1 от ВПОПНИ, ”Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД

ОБЯВЯВА

I.Процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 2 кв.м площи в основната сграда на лечебното заведение за разполагане на 2 бр. кафе-автомати за напитки ,както следва:

1.Обект №1 ”Площ с размер до 1 кв.м от междуетажна стълбищна площадка І-ІІ ри етаж на източно стълбище ,за разполагане на кафе-автомат;

1.Обект №2 ”Площ с размер до 1 кв.м от междуетажна стълбищна площадка ІІ-ІІІ-ти етаж на западно стълбище ,за разполагане на кафе-автомат;

ІІ.Вид на процедурата- публично оповестен търг с тайно наддаване.

ІІІ.Ред и условия за провеждане на процедурата:

1.Предназначение на обекта :предлагане на топли напитки – чай,кафе,мляко и др.

2.Срок за отдаване под наем :площите се отдават за срок от две години , считано от датата на подписване на договора

3.Изискване към участниците:Оферти могат да подават юридически и физически лица,регистрирани по Търговския закон,в чийто предмет на дейност е включено производство и/или търговия с храни и/или напитки

4.Първоначална наемна цена 2,68лв/кв.м с вкл.ДДС. Предложената от кандидатите в търга месечна наемна цена , за всеки от двата обекта по отделно ,не може да бъде по-ниска от 2,68лв/кв.м.с вкл.ДДС

5.Срок за подаване на офертите – 16,00ч. на 28.06.2018г.в деловодството на болницата,на адрес : гр.Котел-8970, ул.Изворска № 85, СБР-Котел ЕООД

6.Дата за провеждане на търга – 29.06.2018г.

7. Начален час за провеждане на търга – 11.00ч за обект № 1 и 11.30ч. за обект № 2.

8.В случай ,че за обявения търг няма подадени заявления ,ще се проведе втори търг на 09.07.2018г , с краен срок за подаване на оферти – 16.00ч. на 08.07.2018г.

Допълнителна информация за процедурата и необходимите документи може да бъде получена в офиса на дружеството или на телефон за контакти 0889880211 и 0885141696

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2024 „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев