Откриване на процедура по ЗОП с предмет: “ДЕМОНТАЖ НА СТАР КОТЕЛ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВ КОТЕЛ ЗА НУЖДИТЕ НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

19.10.2018 / 11:31

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗОП, Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ДЕМОНТАЖ НА СТАР КОТЕЛ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВ КОТЕЛ И ПРИЛЕЖАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА И ОТОПЛИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ В „СБР-КОТЕЛ“ЕООД“, одобрява обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата

Предмет на процедурата: Демонтаж на съществуващ стар котел на дърва и доставка и монтаж на нов котел, с технически параметри: топлинна мощност – 450 kW, температура на водата – 80/60 градуса по Целзий, с електронно автоматично управление на горивния процес, който да има възможност да работи на гориво от дърва и дървесни пилти. Комплетацията към котела е пелетна горелка - 450 kW и бункер за пелети. Ще се осъществи частична подмяна на сега действащата парокотелна инсталация с добавяне на 1 бр. водоводен бойлер с капацитет от 1000 л., серпентини – 2 бр. /за котел и за соларна инсталация/. Комплектация към бойлера: електрически комплект от ел.нагреватели, ел.термостат и предпазен клапан. След осъществяване на монтажа на новия котел, помещението в което същия се намира, трябва да бъде възстановено във вид, годно за неговата безопасна експлоатация.

Финансиране. Настоящата обществена поръчка се обявява с осигурено частично финансиране. Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на целева субсидия от Министерство на здравеопазването и собствено участие на болницата, предвид което заплащането на основната част от дължимите суми ще бъде осъществено след одобрение на проектното предложение на Възложителя от Министерство на здравеопазването. В тази връзка сключеният с изпълнителя Договор за възлагане на обществената поръчка се явява Договор под условие по смисъла на чл. 114. от ЗОП.

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев