Обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „СБР-Котел“ЕООД

12.03.2019 / 15:56

ОБЯВА

 

за провеждане търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „СБР-Котел“ЕООД

 

На основание чл.14, ал.1 във връзка с чл.15, ал.1 и ал.2 от ПРУПДТДДУК и Решение №РД-03-54 от 12.03.2019г. на Управителя на „СБР-Котел”ЕООД, се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

ОБЕКТ 1. Самостоятелно помещение от ІІ-ри етаж, находящо се на стълбищна площадка в източно стълбище, представляващо лекарски кабинет с обща площ 19,88 кв.м за срок от 1 година

ОБЕКТ 2. Самостоятелно помещение, находящо се на стълбищна площадка в източно стълбище, представляващо лекарски кабинет с обща площ 21,00 кв.м за реализирането на Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медицина за срок от 1 годна

 

Срок за отдаване под наем:

За обект 1 - срокът на договора е 1 година, считано от датата на подписване на договора за наем.

За обект 2 - срокът на договора е 1 година, считано от датата на подписване на договора за наем.

 

Критерий за оценка: най-високата предложена цена.

 

Начална цена:

За обект 1 – 46,52 лв. без вкл.ДДС на месец;/ 55,82лв с вкл.ДДС

За обект 2 – 49,14 лв. без вкл.ДДС на месец; / 58,97лв с вкл.ДДС

 

Стъпка на наддаване: Всяка следваща стъпка не може да бъде по-малка от 10% от обявената начална наемна цена.

 

Срок и място за получаване на конкурсната документация: Конкурсната документация се закупува в сградата на „СБР-Котел”ЕООД, находяща се в гр.Котел, ул.”Изворска” №85 на цена от 50 лв., платени в касата на болницата.

 

Информация относно провежданата процедура може да се получи всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на телефон 0889880211. Краен срок за приемане на заявленията – до 12.00 ч. на 28.03.2019 г.

 

Срок и място за извършване на оглед: след получаване на тръжната документация с уговорен час в работното време на лечебното заведение на тел. 0889880211 – Радостина Петрова „Организатор стопански дейности” всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. в периода 13.03.2019 г. – 28.03.2019 г.

Срок и място за подаване на предложенията: Предложенията на участниците се подават лично всеки работен ден в работното време на „СБР-Котел“ЕООД до 12.00 ч. на 28.03.2019 г. на следния адрес: гр.Котел, общ.Котел, обл.Сливен, п.к. 8970, ул „Изворска”№ 85, Тел.: 0889880211 от Радостина Петрова – „Организатор стопански дейности”. Предложенията могат да се подават и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения адрес преди изтичане на срока за подаване на заявленията. Рискът от забава или загубване на предложенията е за участника.

 

Дата, място и час за провеждане на търга: 29.03.2019 г. от 11.00 ч. в сградата на „СБР-Котел”ЕООД, находяща се в гр.Котел, ул.”Изворска” №85, при закрито заседание на комисията, назначена със заповед на управителя на „СБР-Котел”ЕООД.

 

За подробности на сайта на „СБР-Котел”ЕООД, профил на купувача - http://sbdplr-kotel.org/ Раздел "Търгове "

 

 

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2024 „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев