СБР-Котел ЕООД стартира процедура за набиране на оферти за възлагане на ОП с предмет„Доставка и монтаж на дизелов генератор "

23.05.2019 / 09:04

Специализирана болница за рехабилитация – Котел”ЕООД, ЕИК119527829, с административен адрес: гр.Котел-8970, общ.Котел, обл. Сливен, ул.”Изворска” №85, Тел.: 0889880211, e-mail: dsbr_kotel@abv.bg, представлявана от д-р Цветан Георгиев Влахов - управител, провежда процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на дизелов генератор на трифазен променлив ток с автоматичен старт и атмосфероустойчив шумозаглушен кожух за нуждите на „Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ЕООД“, финансирана чрез отпускане на целева субсидия от Министерство на здравеопазването.

#Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в срок до крайната дата, посочена в обявлението на поръчката, на следния адрес: гр.Котел, общ.Котел, обл.Сливен, п.к. 8970, ул „Изворска”№ 85, Тел.: 0889880211 от Радостина Петрова – „Организатор стопански дейности”. Информация относно провежданата процедура може да се получи всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на телефон 0889880211. Краен срок за приемане на офертите – 16.00ч. на 07.06.2019г.

#Офертите ще бъдат разгледани от Комисия за разглеждане, оценка и класиране, назначена със заповед на възложителя, която ще започне своята работа на 10.06.2019г. от 11.00 ч., в заседателната зала на административния сектор на болницата, находящ се в основната сграда на „СБР-Котел”ЕООД, на адрес гр.Котел-8970, ул.”Изворска”№85

# Оглед на обекта в болницата/на адрес: гр. Котел, ул. „Изворска” № 85, СБР – Котел ЕООД , се извършва всеки работен ден от деня следващ публикуването на обявата от 9.00 ч. до 12.00 ч. Краен срок 10.00 ч. на 07.06.2019г. Предварителна заявка за оглед – на тел.0889880211

ID на обявата в регистъра на АОП-9088514

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев