Обява за конкурс за длъжност "Старши рехабилитатор"в СБДПЛР-Котел ЕООД

07.03.2014 / 13:33

О Б Я В А

“Специализирана болница за рехабилитация- Котел”ЕООД на основание чл.90 и чл. 91 от КТ , във връзка с чл. 68,ал.6 от Закона за лечебните заведения, чл. 19 от ПУДВР и Заповед № РД-08-71/05.03.2014г

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С

за заемане на длъжност в СБДПЛР-Котел ЕООД:

1.”Старши рехабилитатор” – 1 бр

 

при условия и ред за провеждане на конкурса определени в Заповед №РД-08-71/05.03.2014г на управителя на болницата ,съгласно която конкурсът ще се проведе на 09.06.2014г.,а именно:

 

І.Конкурсът ще се проведе от 9.00ч. на 09.06.2014г. в кабинет”Заседателна зала” в сградата на болницата,находяща се на адрес:гр.Котел, обл.Сливен , ул.”Изворска” № 85

 

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

1. Оценка на предварително подготвен проект на тема „Мястото и ролята на ст. рехабилитатор в организацията на здравните грижи в болничното отделение”.

2. Събеседване с кандидата по защита на изготвения проект и нормативни документи в областта на здравеопазването

 

ІІІ.Класирането ще се извърши след събеседването и е средно аритметично число на оценките дадени от членовете на комисията по шестобалната система.Получилите оценка под 4.50 не се класират.

ІV.Срок за подаване на документите – 16.00ч. на 30.05.2014г. в деловодството на СБДПЛР-Котел ЕООД находящо се на адрес: гр.Котел,обл.Сливен ,ул.”Изворска” № 85

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите за заемане на длъжноста,необходими документи за кандидатстване,както и копие от длъжностната характеристика,може да получите на тел.0889880211 или 0453-42473 и еmail:dsbr_kotel@abv.bg всеки работен ден от 8.00ч до 16.00ч

 

Управител - Д-р Цветан Влахов

 

 

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев