Обява за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на площи в СБДПЛР-Котел ЕООЗ за разполагане на три броя кафе-автомати

10.04.2014 / 12:56

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА

ЗА ДОЛЕКУВАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - КОТЕЛ

Котел 8970, обл.Сливен - ул.”Изворска” № 85 тел. 0 887 777 423

 

 

О Б Я В А

 

„Специализирана болница за долекуване ,продължително лечение и рехабилитация-Котел” ЕООД – гр.Котел , на основание чл.5 от вътрешните правила, ЗДС и ППЗДС

 

О Б Я В Я В А

 

Процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване

на части от имот / в основна сграда на СБДПЛР-Котел ЕООД/ - 3 /три/ кв.м стълбищни площи за разполагане на 3 бр. кафе-автомати за напитки, при първоначална месечна наемна цена 9.50 лв/кв.м., находящи се на стълбищни междуетажни площадки в основната сграда на болницата, собственост на СБДПЛР-Котел ЕООД, както следва:

1. Обект №1 ”Площ с размер 1 кв.м от междуетажна стълбищна площадка І - ри етаж на източно стълбище, за поставяне на кафе-автомат;

2. Обект №2 ”Площ с размер 1 кв.м от междуетажна стълбищна площадка ІІ - ри етаж на западното стълбище, за поставяне на кафе-автомат;

3. Обект №3 ”Площ с размер 1 кв.м от междуетажна стълбищна площадка ІІІ-ти етаж на източно стълбище, за поставяне на кафе-автомат,

при следните условия:

1.Дата за провеждане на търга - 15.05.2014 г.

2.Начален час за провеждане на търга - 11.00 ч. за обект № 1, 11.30 ч. за обект № 2 и 12.00 ч. за обект № 3.

3.Място на провеждане на търга - административната стая на служителя по стопански дейности.

4.Изискване към участниците: Оферти могат да подават юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон, в чийто предмет на дейност е включено производство и/или търговия с храни и/или напитки.

5.Условия за извършване на оглед на обектите - огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч., считано от деня след публикуването на обявата. Огледът се извършва съвместно със "Завеждащ техническа служба Калчо Парчев.

6.Краен срок за закупуване на тръжната документация е 12.00 ч. на 12.05.2014 г.

7.Краен срок за подаване на офертите – 16.00 ч. на 12.05.2014 г.

За повече информация интересуващите се могат да позвънят на тел. 0453/42473 или 0889880211 ,всеки ден от датата на публикуването до 16.00ч. на 11.05.2014г.

 

Управител на СБДПЛР-Котел ЕООД - Д-р Цветан Влахов

 
 

Copyright © 2008-2023 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев