Обява за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на външен басейнв СБДПЛР-Котел ЕООД

03.06.2014 / 08:47

О Б Я В А

На основание чл. 14 , ал.1 от ППЗДС и чл. 11 , т. 10 , т. 15 и чл. 17 , ал.1, т.7 от ПРУПДТДДУК и заповед № РД-08-158/30.05.2014г. на Управителя на СБДПЛР-Котел ЕООД, “ Специализирана болница за до лекуване, продължително лечение и рехабилитация – Котел “ – ЕООД , представлявано от Управителя Д-р ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ВЛАХОВ,

 

О Б Я В Я В А

 

1.ПРОВЕЖДА търг за отдаване под наем на недвижим имот-съоръжение , част от имот Частна Държавна Собственост , построен в поземлен имот , с идентификатор 39030.505.71 , с адрес гр. Котел , Област Сливен , ул. „Изворска№ 85 , представляващо обект ”Външен басейн с площ 80 кв.м и прилежащата му заобикаляща го площ от 169,60кв.м - покрита с базалтови плочи”, за временно и възмездно ползване с предназначение – обслужване на показани за водни процедури пациенти на болницата и външни лица с медицински показания.

2. Вид на процедурата – публично оповестен търг с явно наддаване.

3. ДАТА на провеждане на търга- 26.06.2014г

4. НАЧАЛЕН ЧАС за провеждане на търга е 10,30ч

5. МЯСТО на провеждане на търга гр. Котел , Област Сливен , ул. „Изворска№ 85

6. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА - в размер на 88,00лв с ДДС/месечно за целия обект. Всяка следваща стъпка ,не може да бъде по-малко от 10% от обявената цена

7. Срокът за представяне на заявление за участие в търга и приложенията към него, е до 12.00ч. на 16.06.2014г, които следва да се подадат лично в деловодството на лечебното заведение или по пощата с обратна разписка на адреса на дружеството.

8. За да участват в тръжната процедура, е необходимо кандидатите да закупят тръжни документи. Цена на тръжна документация – 10.00лв

9. МЯСТО на провеждане на търга -гр. Котел , Област Сливен , ул. „Изворска”№ 85 –кабинет ”Заседателна зала”

10.Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00 часа в периода от 02.06.2014 г. до 13.06.2014г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на служител „Зав.техн. служба” в СБДПЛР-Котел ЕООД

11. Депозитът за участие в тръжната процедура е в размер на 10.00 лева, който следва да се плати в касата на дружеството , до деня предхождащ подаване на документите за участие в търга

12.Ако не се яви кандидат или има подадено заявление, но не отговаря на изискванията,определени в настоящата обява , ще се проведе втори кръг на търга , при същите условия , от същата комисия на 03.07.2014г. от 10.30ч. в гр. Котел , Област Сливен , ул. „Изворска№ 85 – кабинет ”Заседателна зала”

Допълнителна информация може да бъде получена в офиса на дружеството или на телефон за контакти 0889880211 и 0453/42473 всеки работен ден от 8.00ч до 16.00ч

 

УПРАВИТЕЛ: Д-Р Цв. Влахов

 

 

 
 

Copyright © 2008-2024 „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев