Обява за конкурс за главен счетоводител

06.06.2014 / 17:28

О Б Я В А

“Специализирана болница за долекуване,продължително лечение и рехабилитация- Котел” ЕООД , на основание Заповед № РД-08-164/04.06.2014г. и чл.90 и чл.14,чл.15,чл.21 и чл.22 и чл.25 от ВПДУЧР

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С

за заемане на длъжност в СБДПЛР-Котел ЕООД:

1.”Главен счетоводител” – 1 бр.

при условия и ред за провеждане на конкурса определени в Заповед № РД-08-164 / 04. 06.2014г. на управителя на болницата ,съгласно която конкурсът ще се проведе на 10.07.2014г.,а именно:

І.Конкурсът ще се проведе от 9.00ч. на 10.07.2014г. в кабинет ”Финансов контрольор” в сградата на болницата, находяща се на адрес: гр.Котел-8970, обл.Сливен , ул.”Изворска” № 85

ІІ.Изисквания към кандидатите за заемане на длъжноста:

-степен на образование:

1.с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

а) при магистърска степен - 2 г.;

б) при бакалавърска степен - 3 г.;

в) при степен "специалист" - 4 г.;

или

2.с друго висше икономическо образование и 5г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

или

3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител.

ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:

1. Оценка на писмена разработка на тема ”Мястото и ролята на главния счетоводител в организацията за подобряване на финансовата стабилност на дружеството”

2.Събеседване по представения проект

3.Сборна оценка от двата етапа и класиране на кандидатите по низходящ ред

ІV.Срок за подаване на документите – 16.00ч. на 09.07.2014г. в деловодството на СБДПЛР-Котел ЕООД находящо се на адрес: гр.Котел,обл.Сливен ,ул.”Изворска” № 85

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите за заемане на длъжноста, необходими документи за кандидатстване,както и копие от длъжностната характеристика,може да получите на тел.0889880211 или 0453-42473 и еmail:dsbr_kotel@abv.bg всеки работен ден от 8.00ч до 16.00ч

 

Управител - Д-р Цветан Влахов

 

 
 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев