ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА БАНКА

19.10.2015 / 14:12

ЗАПОВЕД № РД-08-129/19.10.2015г.

 

 

Във връзка с установяване на пропуски , допуснати при изготвяне на документацията за процедура по избор на обслужваща финансова институция за нуждите на СБДПЛР-Котел ЕООД съгласно чл.13б и т.4 от приложение № 3 към чл. 13б „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции“ от „Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала“, публикувана на 06.10.2015г. на електронната страница на Министерство на здравеопазването и електронната страница на СБДПЛР-Котел ЕООД

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1.Считано от 19.10.2015г. ПРЕКРАТЯВАМ обявената на 06.10.2015г. процедура за избор на обслужваща финансова институция за нуждите на СБДПЛР-Котел ЕООД, до отстраняването на пропуските и изготвяне на нова документация.

 

2.Служител „ОСД” да изпрати настоящата заповед до Министерство на здравеопазването и да предприеме необходимите действия за публикуването й на електронната страница на СБДПЛР-Котел ЕООД.

 

3.Главен счетоводител ,юрист по договор с болницата и служител „ОСД” да предприемат необходимите действия по надлежното изготвяне на документацията и представянето й пред управителя на болницата в срок до 21.10.2015г. за утвърждаване и обявяване на нова процедура.

 

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на служител”ОСД” ,юрист по договор с болницата и Главен счетоводител за изпълнение!

 

 

 

Управител на СБДПЛР-Котел ЕООД /п/

Д-р Цветан Влахов

 
 

Copyright © 2008-2021 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев