Публична покана за доставка на дърва за отопление и производство на топла вода за нуждите на СБР-Котел ЕООД

29.03.2016 / 15:40

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП, Възложителят „Специализирана болница за рехабилитация – Котел”ЕООД взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на дърва за отопление и производство на топла вода за нуждите на Специализирана болница за рехабилитация – Котел”ЕООД, одобрява обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата. На основание чл.101г, ал.1 от ЗОП назначава със Заповед, комисия, на която възлага да разгледа и оцени подадените оферти.

Общото количество на доставката е 530 плътни кубически метра дърва за отопление и производство на топла вода. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 57417 лв. без вкл. ДДС, като в тази цена е включен и транспорта франко склада на Възложителя - гр.Котел, общ.Котел, обл.Сливен, ул. „Изворска”№ 85

Информация относно провежданата процедура може да се получи всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на телефон 0889880211. Краен срок за приемане на офертите – 16.00ч. на 11.04.2016г.

Уникален номер на процедурата в Регистъра на АОП:9051835

Документацията за участие в процедурата е публикувана на интернет сайта на „СБР-Котел”ЕООД, профил на купувача, раздел „Публична покана” а именно: http://www.sbdplr-kotel.org/index.php?id=168419

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2021 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев