Новини в категория "Конкурси"

Конкурс за възлагане на управлението на “СБР-Котел” ЕООД, удължен срок

sbdplr-kotel
12.05.2023 / 15:17

Конкурс за възлагане на управлението на “СБР-Котел” ЕООД, удължен срок

Конкурс със заповед на Министъра на здравеопазването на Република България за избор на управител на "СБР-Котел" ЕООД

sbdplr-kotel
31.03.2023 / 15:11

З А П О В Е Д № РД-16-163/27.03.2023 г. На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 2 от Правилника за...

Във връзка с конкурса за избор на обслужваща банка за нуждите на „СБР-Котел“ ЕООД

sbdplr-kotel
05.01.2022 / 14:40

Във връзка с конкурса по документи за избор на изпълнител, който да обезпечи нуждите на „Специализирана болница за рехабилитация – гр. Котел” ЕООД от комплексно...

Откриване на процедура за избор на обслужваща банка за нуждите на „СБР-Котел“ ЕООД

sbdplr-kotel
10.12.2021 / 12:00

Котел 8970, обл. Сливен-ул.“Изворска“№85,тел. +359 887 777 423  Във връзка със заповед № РД-04-154/09.12.2021г. на управителя на „Специализирана болница за...

Повторна покана

sbdplr-kotel
21.12.2020 / 16:02

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –КОТЕЛ ЕООД-гр. Котел , ул.Изворска”№ 85, на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и във вр. чл.28, ал.3 от ППЗППКАНИ Всички...

СБР-Котел ЕООД обявява конкурс за избор на обслужваща финансова институция за 2021г.

sbdplr-kotel
07.12.2020 / 13:36

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –КОТЕЛ ЕООД-гр. Котел ул.Изворска”№ 85, на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и във вр. чл.28, ал.3 от ППЗППКАНИ Всички...

СБР-Котел ЕООД обявава конкурс за избор на обслужваща финансова институция за 2020г.

sbdplr-kotel
05.12.2019 / 15:19

П О К А Н А Относно: избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБР-Котел” ЕООД  СПЕЦИАЛИЗИРАНА...

Обява за конкурс за началник-отделение в СБР-Котел ЕООД

sbdplr-kotel
21.10.2019 / 14:10

“Специализирана болница за рехабилитация- Котел”ЕООД на основание чл.90 - 96 от КТ , О Б Я В Я В А К О Н К У Р С за заемане на длъжност...

Обявление за набиране на оферти за избор на регистриран одитор

sbdplr-kotel
01.10.2019 / 10:19

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС В изпълнение разпорежданията на МЗ дадени с писмо № 20-00-649/27.09.2019г. и във връзка с чл.37 от Закона за счетоводството...

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ

sbdplr-kotel
10.01.2019 / 11:55

СБР-Котел ЕООД удължава срока за набиране на оферти за ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ ЗА...

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН СРОК ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ

sbdplr-kotel
03.01.2019 / 15:39

Във връзка с получени на 28.12.2018 г. на електронната поща на „СБР-Котел“ЕООД въпроси, свързани с обявена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на финансова услуга за...

Избор на финансова институция за комплексно банково обслужване на СБР-Котел ЕООД

sbdplr-kotel
10.12.2018 / 14:41

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ ЕООД-гр. Котел ул.Изворска”№ 85, на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и във вр. т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за...

Откриване на процедура за избор на банка за предоставяне на финансов кредит на СБР-Котел ЕООД

sbdplr-kotel
10.12.2018 / 14:00

На основание чл.13б, ал.1 във връзка с т.1.3/3/ от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК СБР-Котел ЕООД открива процедура за избор на изпълнител на финансова услуга, с...

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

sbdplr-kotel
14.12.2017 / 10:56

П О К А Н А Относно: избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБР-Котел” ЕООД  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА...

Архив

 

Copyright © 2008-2024 „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев