Новини в категория "Обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП"

СБР-Котел ЕООД стартира процедура за набиране на оферти за възлагане на ОП с предмет„Доставка и монтаж на дизелов генератор "

sbdplr-kotel
23.05.2019 / 09:04

Специализирана болница за рехабилитация – Котел”ЕООД, ЕИК119527829, с административен адрес: гр.Котел-8970, общ.Котел, обл. Сливен, ул.”Изворска” №85, Тел.: 0889880211, e-mail:...

Откриване на процедура за избор на доставчик на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на СБР-Котел ЕОО

sbdplr-kotel
15.02.2019 / 13:43

Със Заповед №РД-03-41/15.02.2019г., Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пресни плодове и...

Откриване на процедура за избор на доставчик на хранителни продукти за нуждите на СБР-Котел ЕОО

sbdplr-kotel
19.12.2018 / 10:31

На основание чл. 20 ал. 3 и Глава Двадесет и шеста от ЗОП СБР-Котел ЕООД стартира процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с педмет : ...

Откриване на процедура по ЗОП с предмет: “ДЕМОНТАЖ НА СТАР КОТЕЛ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВ КОТЕЛ ЗА НУЖДИТЕ НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

sbdplr-kotel
19.10.2018 / 11:31

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗОП, Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ДЕМОНТАЖ НА СТАР КОТЕЛ, ДОСТАВКА...

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ ЕООД СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

sbdplr-kotel
11.04.2018 / 11:39

ОБЯВЛЕНИЕ

от Специализирана болница за рехабилитация-КотелЕООД

 

На основание чл. 20, ал.3 от ЗОП, Възложителят „Специализирана болница за рехабилитация...

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

sbdplr-kotel
07.12.2017 / 15:56

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ” ЕООД, финансирана от бюджета на болницата, по обособени...

ОБЯВА ЗА набиране на оферти за процедура по чл.20,ал.3 от ЗОП

sbdplr-kotel
10.04.2017 / 11:18

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Номер на обявата в АОП: [ 01 ]

Номер на обявата в АОП 9063208

 

Възложител: [СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА...

Обява за ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ОСНОВНАТА СГРАДА НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

sbdplr-kotel
27.02.2017 / 12:02

ОБЯВА

“Специализирана болница за рехабилитация – Котел “ – ЕООД , провежда търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот...

Протокол от комисия по избор на обслужваща финансова институция и заповед за определяне на спечелил конкурса

sbdplr-kotel
11.01.2017 / 15:58

 

 

ЗАПОВЕД №РД-03-03/10.01.2017г.

 

Във връзка с провеждането на конкурс за избор на финансова институция за комплексно банково обслужване на СБР-Котел ЕООД,във...

ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

sbdplr-kotel
21.12.2016 / 10:45

§П О В Т О Р Н А П О К А Н А

 

Относно: избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБР-Котел” ЕООД

 

...

Обява за провеждане на обществена поръчка за определяне на доставчици на хранителни продукти за нуждите на СБР-Котел ЕООД

sbdplr-kotel
21.10.2016 / 13:09

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

 

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ” ЕООД, финансирана от бюджета на...

Архив

 

Copyright © 2008-2019 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев