Архив новини в категория "������������������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������ ������������.20 ������������.3 ������������ ������������������"

2022-03-10 Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка и монтаж на инвенторни климатици"

2020-03-06 СБР-Котел ЕООД обявава набиране на оферти по ЗОП за доставка и монтаж на нов асансьор за нуждите на лечебното заведение

2020-02-26 СБР-Котел ЕООД обявава набиране на оферти по ЗОП с предмет“ДОСТАВКА НА МЕСО,МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА ЗА НУЖДИТЕ НА "СБР-Котел" ЕООД

2020-01-10 СБР-Котел ЕООД обявава набиране на оферти за доставка на хранителни продукти за нуждите на лечебното заведение

2019-11-09 СБР-Котел ЕООД обявава набиране на оферти за инсталиране и абонаментно подържане на система за видеонаблюдение в лечебното заведение

2019-05-23 СБР-Котел ЕООД стартира процедура за набиране на оферти за възлагане на ОП с предмет„Доставка и монтаж на дизелов генератор "

2019-02-15 Откриване на процедура за избор на доставчик на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на СБР-Котел ЕОО

2018-12-19 Откриване на процедура за избор на доставчик на хранителни продукти за нуждите на СБР-Котел ЕОО

2018-10-19 Откриване на процедура по ЗОП с предмет: “ДЕМОНТАЖ НА СТАР КОТЕЛ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВ КОТЕЛ ЗА НУЖДИТЕ НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

2018-04-11 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ ЕООД СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

2018-01-19 Заповед за определяне на изпълнител по обособена позиция № 3 "Доставка на пресни плодове и зеленчуци",класиран на второ място

2018-01-12 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ,СКЛЮЧЕНИ НА 29.12.2016Г.

2017-12-07 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

2017-04-27 Протокол от проведена процедура за избор на оферти за доставка на дърва в СБР-Котел ЕООД

2017-04-10 ОБЯВА ЗА набиране на оферти за процедура по чл.20,ал.3 от ЗОП

2017-02-27 Обява за ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ОСНОВНАТА СГРАДА НА СБР-КОТЕЛ ЕООД

2017-01-11 Протокол от комисия по избор на обслужваща финансова институция и заповед за определяне на спечелил конкурса

2016-12-21 ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

2016-12-05 Решение за класиране в процедура по ЗОП за избор на досктавчик на хранителни продукти

2016-10-21 Обява за провеждане на обществена поръчка за определяне на доставчици на хранителни продукти за нуждите на СБР-Котел ЕООД

2016-05-09 ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ,СКЛЮЧЕН НА 26.04.2016г., СЛЕД ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

2016-03-29 Публична покана за доставка на дърва за отопление и производство на топла вода за нуждите на СБР-Котел ЕООД

2016-02-23 Публична покана за доставка на дърва за отопление и производство на топла вода за нуждите на СБР-Котел ЕООД

2015-11-18 ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ,СКЛЮЧЕНИ НА 30.10.2015Г.,СЛЕД ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

2015-11-17 ОБЯВА ЗА ДОСТАВКА В СБДПЛР-КОТЕЛ ЕООД НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

2015-11-13 ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ КЪМ БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА СБДПЛР-КОТЕЛ

2015-11-13 Публична покана с предмет на поръчката: Доставка на дърва за отопление и производство на топла вода за нуждите на СБДПЛР-Котел ЕООД"

2015-11-02 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ,СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ 2014Г.,СЛЕД ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

2015-10-28 Откриване на процедура за избор на обслужваща финансова институция

2015-10-27 ПРОТОКОЛ №3 /26.10.2015г. от заседание на комисия за избор чрез процедура по ЗОП на доставчик на хранителни продукти по 5 обособени позиции

2015-10-19 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА БАНКА

2015-10-06 Откриване на процедура за избор на обслужваща финансова институция

2015-10-06 ПРОТОКОЛ №1 /31.08.2015г. от заседание на комисия за избор чрез процедура по ЗОП на доставчик на хранителни продукти по 5 обособени позиции

2015-08-12 Публична покана с предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБДПЛР-Котел” ЕООД.

2015-08-07 Допълнително споразумение по договор за ремонт на покрив на основната сграда на болницата

2015-07-31 Допълнителни споразумения по договори от 2014г. за доставка на хранителни продукти

2015-05-18 ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДОГОВОР ОТ 2014г. ЗА ДОСТАВКА НА БАКАЛСКИ СТОКИ

2015-05-12 ДОГОВОР за възлагане на ремонт на покрива на СБДПЛР-Котел ЕООД ,сключен на 08.05.2015г. с фирма "Полисстрой"ЕООД-гр.Ямбол

2015-04-30 ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОСНОВНАТА СГРАДА

2015-04-24 ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЕКТ"РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОСНОВНАТА СГРАДА НА СБДПЛР-КОТЕЛ ЕООД"

2015-04-23 ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ОТ 2014г. ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

2015-04-07 ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТ НА ОСНОВНАТА СГРАДА

2015-03-24 ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА,СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2014Г.

2015-03-19 ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОСНОВНАТА СГРАДА НА СБДПЛР-Котел" ЕООД

2014-10-06 ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА

2014-09-15 Решение за класиране и избор на доставчик на дърва за нуждите на СБДПЛР-Котел ЕООД

2014-09-15 ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛР-КОТЕЛ ЕООД

2014-08-27 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИЦАТА

2014-06-30 ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛР-КОТЕЛ

2014-06-12 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛР-КОТЕЛ ЕООД ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА

 

Copyright © 2008-2022 Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев